Mål: 3903-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut 2020-06-26 dnr 227/2020.