Mål: 1562-20

HFD 2020 not. 44

HFD 2020 not. 44

Ett ekonomiskt engagemang i Sverige har, tillsammans med andra anknytningsfaktorer, medfört väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.