Mål: 4333-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut 2020-07-16 dnr 254/20.