Mål: 774-19

HFD 2020 ref. 56

HFD 2020 ref. 56

Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg.