Mål: 876-20

HFD 2020 ref. 51

HFD 2020 ref. 51

Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligtboende för asylsökande har ansetts utgöra skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.