Mål: 2853-20

Dom i mål om radering av personupgifter

Begäran om radering av personuppgifter; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut dnr 169/20.