Mål: 5792--5795-19

HFD 2020 ref. 53

HFD 2020 ref. 53

Fråga om förutsättningar för resning i mål där s.k. följd-pt inte beviljats.