Mål: 5796--5799-19

HFD 2020 not. 46

HFD 2020 not. 46

Fråga om förutsättningar för resning i mål där s.k. följd-pt inte beviljats.