Mål: 4414-20

HFD 2020 not. 48

HFD 2020 not. 48

Regeringens beslut i ärende om överförande av straffverkställighet har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.