Mål: 4307-20

HFD 2020 not. 49

HFD 2020 not. 49

Fråga om sekretess för uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärd.