Mål: 5008-20

Beslut i mål om handikappersättning

Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning då kammarrätten avgjorde målet innan överklagandetiden hade gått ut.