Mål: 4484-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20).