Mål: 4998-20

HFD 2021 ref. 35

HFD 2021 ref. 35

En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Dom i mål om offentlig upphandling

En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.