Mål: 3291-20

HFD 2020 not. 52

HFD 2020 not. 52

Regeringens beslut att efter överklagande ändra kommunala föreskrifter utgör normbeslut som inte kan bli föremål för rättsprövning.