Mål: 3562--3563-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en nystartad verksamhet, när denna verksamhet har registrerats till mervärdesskatt av Skatteverket. (Mål nr 3562-19 och 3563-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8751–18 och 8752-18).