Mål: 5609-19

HFD 2020 ref. 64

HFD 2020 ref. 64

Fråga om rätt till ersättning i mål om företrädaransvar.

Dom i mål om ersättning för kostnader

Fråga om rätt till ersättning i mål om företrädaransvar,