Mål: 4077-20

HFD 2020 not. 53

HFD 2020 not. 53

Fråga om en skrivelse till kammarrätten rätteligen borde ha uppfattats som ett överklagande.