Mål: 50-20

HFD 2020 not. 51

HFD 2020 not. 51

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och avvisats då det i målet aktualiserats bevis- och utredningsfrågor som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.