Mål: 4234-20

HFD 2021 ref. 24

HFD 2021 ref. 24

Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran
att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att
medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett
utvisningsbeslut ska kunna verkställas och som medför att
dagersättning får sättas ned.

Beslut i mål om bistånd åt asylsökande

Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett utvisningsbeslut ska kunna verkställas och som medför att dagersättning får sättas ned.