Mål: 2453-20

HFD 2020 not. 54

HFD 2020 not. 54

Tjänster avseende myggbekämpning som ett bolag tillhandahållit kommuner har ansetts utgöra omsättning av tjänst i mervärdesskattelagens mening trots att ersättningen delvis utbetalats i form av statliga bidrag. Förhandsbesked om mervärdesskatt.