Mål: 1208--1210-21

HFD 2021 not. 58

HFD 2021 not. 58

Fråga om sekretess hindrar att uppgifter lämnas ut till en myndighet.

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

Rätt att ta del av uppgifter.