Mål: 2637-21

HFD 2022 not. 25

HFD 2022 not. 25

Vid bedömningen av om en ansökan om skattelättnader för arbete i Sverige kommit in till Forskarskattenämnden i rätt tid ska inte beaktas att arbetstagaren tidigare utfört annat arbete här än det som ansökan avser.

Dom i mål om ansökan om skattelättnader

Ansökan om skattelättnader.