Mål: 277-21

HFD 2021 not. 30

HFD 2021 not. 30

Skatterättsnämndens förhandsbesked undanröjdes och ansökningen avvisades då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.