Mål: 133-21

HFD 2021 not. 33

HFD 2021 not. 33

Rättsprövning av beslut om bildande av naturreservat.

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2020-10-08 i ärende M2018/02487 gällande att bilda naturreservat Stora Amundö och Billdals skärgård i Göteborgs kommun.