Mål: 5952-20

HFD 2021 not. 34

HFD 2021 not. 34

En allmännyttig ideell förening, som bedrev en högskola, övervägde att överföra verksamheten till ett helägt aktiebolag. Fråga om årliga tillskott utgjorde skattepliktiga driftbidrag för bolaget, om bolaget var ett allmänt undervisningsverk och om föreningen skulle uttagsbeskattas för tjänster som skulle tillhandahållas bolaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.