Mål: 154-21

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; beslut om upphävande av strandskydd via Skårby, Kungsbacka kommun.