Mål: 4140-21

HFD 2021 not. 35

HFD 2021 not. 35

Ett beslut fattat av riksdagens talman ansågs vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som inte var överklagbart.

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling