Mål: 3291-21

HFD 2022 ref. 37

HFD 2022 ref. 37

En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när dess beslut har överklagats av en kommun.

Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande

En statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när dess beslut har överklagats av en kommun.

Utvidgat prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut eller, om så inte är fallet, om Migrationsverket på någon annan grund har rätt att överklaga domstolens dom.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade också att den fråga som prövningstillstånd meddelats i hänskjuts till avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.(Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20).

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande

Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut. (Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20).