Mål: 2849-21

HFD 2022 ref. 6

HFD 2022 ref. 6

Fråga om inkomster från fiske ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst.

Dom i mål om inkomstskatt

Fråga om inkomster från fiske ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst.