Mål: 1454-21

HFD 2022 not. 12

HFD 2022 not. 12

Ett beslut om att avvisa en begäran om omprövning av ett beslut att avbryta en insats enligt jobb- och utvecklingsgarantin får inte överklagas.

Dom i mål om avvisad begäran om omprövning

Avvisad begäran om omprövning.