Mål: 3619-21

HFD 2021 not. 40

HFD 2021 not. 40

Fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.