Mål: 3623-21

HFD 2021 not. 41

HFD 2021 not. 41

Fråga om sekretess för uppgifter om en enskilds ekonomi i ett mål om pension.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.