Mål: 2952-21

HFD 2021 not. 42

HFD 2021 not. 42

Försening i postgången som berott på att försändelsen varit otillräckligt frankerad har inte medfört att överklagandetiden återställts.

Beslut i mål om återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid.