Mål: 4641-21

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut Ju2021/02620 gällande rätt att ta del av allmän handling.