Mål: 811-21

HFD 2022 not. 15

HFD 2022 not. 15

Fråga om värdet av en bostad som var permanentbostad den 31 december ska beaktas när rätten till bostadstillägg prövas under det efterföljande kalenderåret, om bostaden då inte längre är permanentbostad.

Dom i mål om bostadstillägg

Bostadstillägg.