Mål: 3202-21

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3202-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5998-20).