Mål: 3274-21

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

Fråga om en bolagsföreträdare inte ska anses lämplig att yrkesmässigt bedriva hemtjänst.(Mål nr 3274-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5388-20).