Mål: 2329-21

HFD 2022 ref. 16

HFD 2022 ref. 16

En person som arbetar på distans från ett annat land har ansetts vara omfattad av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.

 

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst och föräldrapenning

En person som arbetar på distans från ett annat land har ansetts vara omfattad av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.