Mål: 4421-21

HFD 2021 not. 43

HFD 2021 not. 43

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då frågan aktualiserade bedömningar av utrednings- och beviskaraktär som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.