Mål: 6933-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande

Fråga om ett gynnande beslut om bistånd i form av dagersättning får ändras till den enskildes nackdel. (Mål nr 6933-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2556-20).