Mål: 5755-21

HFD 2021 not. 45

HFD 2021 not. 45

Skatterättsnämndens beslut att avvisa en ansökan får inte överklagas.

Beslut i mål om avvisad ansökan om förhandsbesked

Avvisad ansökan om förhandsbesked.