Mål: 6292-21

HFD 2021 not. 46

HFD 2021 not. 46

Förutsättningarna för ett förvarsbeslut har prövats trots att beslutet inte längre utgjorde den lagliga grunden för förvaret.

Beslut i mål om förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll

Förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll.