Mål: 3986-21, 3842-21

HFD 2022 ref. 22 I och II

HFD 2022 ref. 22 I och II

För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att ordinarie lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. Den ordinarie lönen har kunnat fastställas när lönen beräknats utifrån en och samma månadslön men (I) betalats ut för flera månader åt gången eller (II) en till två gånger per år.

Domar i mål om stöd vid korttidsarbete

För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att ordinarie lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. Den ordinarie lönen har kunnat fastställas när lönen beräknats utifrån en och samma månadslön men (I) betalats ut för flera månader åt gången eller (II) en till två gånger per år.