Mål: 3218-21

HFD 2021 not. 49

HFD 2021 not. 49

Regeringens beslut avseende befrielse från skyldighet att betala skatter och avgifter innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.