Mål: 3869-21

HFD 2021 not. 48

HFD 2021 not. 48

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då denna gällde en utredningsfråga som inte lämpar sig för prövning inom ramen för ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.