Mål: 6749-20

HFD 2021 not. 52

HFD 2021 not. 52

Rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd.

Dom i mål om rättsprövning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt regeringens beslut om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun.