Mål: 2526-21

HFD 2021 not. 50

HFD 2021 not. 50

Vid prövning av om det allmännyttiga ändamålet omsorg om barn och ungdom är uppfyllt behöver någon bedömning inte göras av den enskildes ekonomiska situation. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked, inkomstskatt.