Mål: 5543-21

HFD 2021 not. 53

HFD 2021 not. 53

Resning har beviljats i ett mål om uppehållstillstånd på grund av att migrationsdomstolen inte borde ha avskrivit målet.

Beslut i mål om resning

Resning.