Mål: 280-21

HFD 2022 not. 13

HFD 2022 not. 13

Fråga om ny prövning ska göras av om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för deltagande i viss verksamhet vid byte av samhällsstöd.

Dom i mål om assistansersättning

Assistansersättning.