Mål: 5787-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning enligt epizootilagen

Fråga om rätten till ersättning enligt 15 § epizootilagen(1999:657). (Mål nr 5787-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 685-20).